PRODLOUŽENA OTEVÍRACÍ DOBA!!

 

RANÉ BRAMBORY: 28,-/kg 

ZELENINA PŘÍMO OD FARMÁŘE

NÁŠ PŘÍBĚH

Hospodaříme jako zemědělský podnik od roku 1991. V rámci našeho podnikání se zaměřujeme na rostlinnou výrobu. V současnosti hospodaříme na celkové výměře 444 ha orné půdy a 9 ha trvalých travních porostů.

Rostlinná výroba je zaměřená na pěstování pšenice potravinářské, sladovnického ječmene, hrachu, řepky, kukuřice, ovsa a produkci osiv pelušky, svazenky a pohanky. Dále se v rostlinné výrobě zabýváme pěstováním zeleniny, a to brambor, česneku, cibule, červené řepy a kořenové zeleniny.

V roce 2002 jsme provedli výsadbu sadu s původními krajovými odrůdami. Hospodaření probíhá intenzivním způsobem s využitím nejnovějších poznatků v hnojení a ochraně rostlin, s maximálním ohledem k půdě a okolní krajině. Budoucnost vidíme v zavedení tzv. precizního zemědělství, k jehož aplikaci směřujeme nákupem strojů, které jsou schopny tento systém provádět. Dále se naše rodinné hospodářství zabývá agroturistikou a chovem koní. 

Kontaktujte nás

FARMA TYKALOVI

Dr. Beneše 1240, 687 61

+420 775 781 036

farmatykalovi@seznam.cz

@rodinnafarmatykalovi