Náš příběh


Hospodaříme jako zemědělský podnik od roku 1991. V rámci našeho podnikání se zaměřujeme na rostlinnou výrobu. V současnosti hospodaříme na celkové výměře 444 ha orné půdy a 9 ha trvalých travních porostů.

Rostlinná výroba je zaměřená na pěstování pšenice potravinářské, sladovnického ječmene, hrachu, řepky, kukuřice, ovsa a produkci osiv pelušky, svazenky a pohanky. Dále se v rostlinné výrobě zabýváme pěstováním zeleniny, a to brambor, česneku, cibule, červené řepy  a kořenové zeleniny. 

V roce 2002 jsme provedli výsadbu sadu s původními krajovými odrůdami. Hospodaření probíhá intenzivním způsobem s využitím nejnovějších poznatků v hnojení a ochraně rostlin, s maximálním ohledem k půdě a okolní krajině. Budoucnost vidíme v zavedení tzv. precizního zemědělství, k jehož aplikaci směřujeme nákupem strojů, které jsou schopny tento systém provádět. Dále se naše rodinné hospodářství zabývá agroturistikou a chovem koní.